SIKKERHEDEN VED VEJARBEJDE SKAL PRIORITERES HØJERE