LAR-løsninger

Få styr på de stigende mængder nedbør med lokal afledning af regnvand - både over og under jorden.

Mere bæredygtig beton

Mere bæredygtige løsninger i beton, der tilgodeser et forbedret klimaaftryk.

Hatten af for håndværkeren

Hos IBF hylder vi håndværkeren - se hvorfor...

Sikkerhed ved vejarbejde

Øg sikkerheden med certificerede trafikværn