Slider img

Ca. 40% mindre CO2

Slider img

Undgå oversvømmelser med Box culvert

IBF AFLØB

AFLØBSLØSNINGER TIL FREMTIDENS GENERATIONER

Håndteringen af vores regn- og spildevand er ikke blot et spørgsmål om vedligeholdelse, kloakseparering og udbyggelse af systemet til håndtering af større vandmængder. Derfor er vi stolte over at være leverandøren bag bygherren, der forpligter sig til at gå skridtet videre og opbygge en bæredygtig, underjordisk infrastruktur, der holder til fremtidens generationer. Med integrering af nye teknologier for fremstillingen af beton og samarbejder på tværs af landegrænser, gør vi os umage for at blive din leverandør til fremtidens afløbssystem.Ca. 40% mindre CO2

Vi har erstattet noget af cementen med GGBS, som er et restprodukt fra stålindustrien og dermed reduceret CO2-belastningen med ca. 40% på hele afløbssortimentet.

Betonrør uden cement

Læs hele pressemeddelelsen om de nye klimavenlige rør, der direkte kan erstatte traditionelle betonrør.

Forsyning ud fra en cirkulær tilgang

Aarhus Vand har i seneste kloaksepareringsprojekt valgt IBF Eco2 afløbsrør, hvor cementen er erstattet af Geoprime® - et restprodukt fra stålindustrien.

FILM: Lægning af ig-rør uden cement

Danmarks første strækning med cementfrie betonrør er allerede lagt på Lykkesholms Allé i Aarhus-bydelen Viby. Følg projektet her.

Unisep udskiller

Se vores komplette udskillerprogram med integreret sand-/slamfang, som kan leveres fra dag til dag i hele Danmark.

Rørsystemer

IBF rørsystemer tæller bl.a. det velkendte ig-rør og fittings i dimensioner fra Ø300 - Ø2500, men også større rørledninger som Box culvert eller store bassinledninger findes her.

Brønde

IBF Brønde er et komplet brøndprogram omfattende brøndgods og fittings specialdesignet til det enkelte projekt.

FILM: Se hvordan vi producerer vores betonrør

I denne film får du et indblik i produktionsprocesserne af et IBF betonrør.

Linjeafvanding

IBF Linjeafvanding er en afvanding med 300 mm ig-samling.

Pakninger

Vi lagerfører bl.a. den VA-godkendte Multi-Seal pakning og kan levere den sammen med dine afløbsprodukter.

ARTIKLER

CASE: Kystvejen har fået en bassinløsning til regn- og spildevand

FOKUS: Presrør er en miljøvenlig sikker dansk løsning.

CASE: 230 afvandingskanaler til containerplads

Specialviden sikrer fremtidens underjordiske infrastruktur

IBF afløb omfatter rørsystemer, brønde, Unisep-udskillere, fittings, afvandingskanaler og tilbehørsprodukter som pakninger - kort sagt alt indenfor beton, der ligger under motorveje, huse og byer. Vi har været en del af branchen i over 50 år, hvor vi sammen med vores samarbejdspartnere har udviklet innovative løsninger til branchen. Alle vores rør er CE-mærket og fremstillet i henhold til standarderne DS/EN 1916 og DS 2420-1. Vi er desuden 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen, BVK, som er med til at sikre produkter af høj kvalitet. Vi kontrollerer desuden løbende vores produkter på egne laboratorier.

Vores dygtige kollegaer sidder klar til at hjælpe med rørberegning og brøndtegning, så løsningen bliver tilpasset det enkelte afløbssystem. Du kan også finde bestillingsskemaet til rørberegning og brøndtegningsskemaet her på ibf.dk. Kontakt din nærmeste IBF konsulent, og lad os hjælpe med at løse dit projekt, hvad enten det er stort eller lille afløbsprojekt.